suus

of oneself, belonging to oneself, his own, her own, his, her, its, their Google Translate

van zichzelf, die behoren tot zichzelf, zijn eigen, haar eigen, hem, haar, haar, hun

suos · adj pl masc acc