testor

to cause to testify, call as a witness, invoke, appeal to Google Translate

Als u wilt dat om te getuigen, bellen als een getuigenis, beroepen, een beroep doen op

testando · verb sg masc gerundive abl

testando · verb sg masc gerundive dat

testando · verb sg neut gerundive abl

testando · verb sg neut gerundive dat