Studiemateriaal


×
De dingen die voor de stichting van de stad of liever voordat zij gesticht moest worden, worden overgeleverd, meer opgesierd door poëtische verhalen
dan gebaseerd op (lett.: door) betrouwbare geschiedwerken (of: meer passend bij dichterlijke verhalen dan bij betrouwbare geschiedwerken), die ben ik
20 noch van plan te bevestigen, noch te weerleggen.