Studiemateriaal


×
Dat is hetgeen wat vooral in de studie van de geschiedenis heilzaam en nuttig is, dat je
40 kijkt naar getuigenissen van ieder voorbeeld die zijn neergelegd in een schitterend gedenkteken; daaruit kun je voor jezelf en voor je
staat nemen wat je moet navolgen (iets om na te volgen) en daaruit (kun je nemen) wat je, omdat het schandelijk is wat zijn begin betreft en schandelijk wat zijn afloop betreft,
moet vermijden. Overigens, of de liefde voor de taak die ik op mij heb genomen bedriegt mij, of er is nooit enige staat geweest,
noch groter noch eerbiedwaardiger noch rijker aan goede voorbeelden, noch een staat waarin
zo laat hebzucht en weeldezucht zijn binnengekomen, noch waarin zo’n grote – en zo lange tijd –
45 eer(bied) is geweest voor armoede en zuinigheid. Zo was er in die mate dat er minder materiële goederen waren,
in die mate [ook] minder begeerte: kortgeleden heeft rijkdom hebzucht en hebben overvloedige
genietingen het verlangen binnengebracht om in weelde en wellust te gronde te gaan en
alles te gronde te richten.