Studiemateriaal


×
Intussen groeide de stad door met zijn versterkingen steeds andere plaatsen te annexeren, omdat
zij meer met het oog op de verwachting van de toekomstige bevolking bouwden dan in overeenstemming met wat er toen aan mensen was.
Daarna, opdat de grootte van de stad niet zinloos zou zijn,
opende hij om bevolking toe te voegen, met een traditionele (oude) methode van stedenstichters, die,
235 terwijl ze een onaanzienlijke en laaggeboren menigte naar zich toe riepen,
voorwendden dat er nakomelingen voor hen geboren waren uit de aarde, die (de) plaats als vrijplaats [voor vluchtelingen] die, nu omheind, zich bevindt (is) tussen de twee (heilige) bossen [op het Capitool], aan de linkerhand voor degenen die afdalen.
Daarheen nam uit de naburige volken een heterogene menigte zijn toevlucht, zonder onderscheid of [iemand] vrij
of slaaf was, begerig naar een nieuw leven, en dit was een begin van kracht op weg naar
de grootheid die in gang was gezet. Toen hij over krachten niet meer te klagen had,
240 verschafte hij vervolgens aan die krachten een leiding. Hij koos honderd senatoren, hetzij omdat dat aantal genoeg
was, hetzij omdat er maar (als enigen) honderd waren die tot de ‘vaderen’ konden worden gekozen. Ze zijn in elk geval op grond van
hun eer[volle positie] patres [vaderen] genoemd en hun nageslacht patriciërs.