Studiemateriaal


×
255 De Romeinse (jonge)mannen (jeugd) nam[en] dit hoog op en ongetwijfeld dreigde de zaak uit te lopen op geweld.
Om daarvoor een geschikte tijd en plaats te bieden organiseerde Romulus, zijn ergernis
verbergend, met vooropgezette bedoeling spelen, gewijd aan Neptunus de paardengod;
hij noemde ze de Consualia. Daarna liet hij het schouwspel aankondigen aan de naburen; en met zoveel pracht als ze in die tijd
kenden of konden, bereidden zij het feest voor om [er] een beroemde en [lang-]verwachte zaak [van] te maken. Veel
260 mensen (stervelingen) kwamen samen, ook uit verlangen om de nieuwe stad te zien,
vooral juist de dichtstbijwonenden, de bewoners van Caenina, Crustumeria en Antemnae; nu
kwam heel de menigte van de Sabijnen met kinderen en vrouwen. Toen ze,
nadat ze gastvrij in de huizen waren uitgenodigd, de ligging en de muren en de stad vol huizen
hadden gezien, verwonderden ze zich erover dat Rome (de Romeinse zaak) in zo korte tijd gegroeid was. Toen het tijdstip van het schouwspel kwam en
265 de geesten en (met) de ogen daarop (daarheen) gericht waren, toen ging men volgens afspraak
over tot (ontstond er) geweld en verspreidde[n] de Romeinse jongemannen (de Romeinse jeugd) zich op een gegeven teken om de meisjes te roven.
Een groot deel werd willekeurig geroofd [door degene] in wiens handen (bij wie) ieder terechtgekomen was: enkelen, die door hun schoonheid
uitmuntten en bestemd waren voor de aanzienlijksten onder de senatoren, werden door mannen uit het volk
aan wie die taak was gegeven, naar hun huizen overgebracht (lett.: Mannen uit het volk brachten ...). Men zegt dat er één die ver boven de anderen uitblonk in uiterlijk
270 en schoonheid door de groep van een zekere Thalassius geroofd is
en dat er, toen velen informeerden aan wie zij haar dan wel brachten, steeds weer, om te voorkomen dat iemand [haar] geweld zou aandoen,
geschreeuwd is dat zij aan Thalassius werd gebracht; dat vandaar deze bruiloftskreet ontstaan is.