Studiemateriaal


×
Nu het schouwspel door angst verstoord was, vluchtten de bedroefde ouders van de meisjes weg, zich beklagend over
het schenden van de wet van de gastvrijheid en de god aanroepend naar wiens plechtigheid en spelen zij waren gekomen,
275 misleid in strijd met goddelijk recht en goede trouw. Ook voor de geroofde meisjes
was de verwachting ten aanzien van henzelf niet beter of de verontwaardiging minder. Maar Romulus zelf ging rond en legde uit dat
dit gebeurd was door de trots van hun vaders die een huwelijksverdrag aan hun naburen hadden geweigerd; zíj zouden echter (dat zij echter ...) wettig getrouwd (in een wettig huwelijk) zijn
en in gemeenschappelijk bezit zijn van alle goederen en het burgerrecht en van het dierbaarste
wat er voor het menselijk geslacht is, kinderen; ze moesten hun woede maar tot bedaren brengen en [aan degenen] aan wie het toeval
280 hun lichamen had gegeven, hun harten (geesten) schenken; dat vaak uit onrecht achteraf een goede verstandhouding
was ontstaan; en ze zouden er des te betere mannen aan hebben, omdat ieder voor zich zijn best zou doen om,
wanneer hij voor zijn deel zijn plicht had vervuld, ook het gemis van hun ouders en vaderland te compenseren.
Daarbij kwamen de vleierijen van de mannen, die het gebeurde verontschuldigden met hun begeerte
en liefde, wat de meest effectieve smeekbeden zijn bij het vrouwelijk gemoed.