Studiemateriaal


×
Daar hield hij (is gehouden) een redevoering volstrekt niet in overeenstemming met die geest en dat karakter dat hij tot
die dag had voorgewend (was voorgewend), over de gewelddadige wellust (het geweld en de wellust) van Sextus Tarquinius, over de afschuwelijke verkrachting van Lucretia
1095 en haar jammerlijke gewelddadige dood, over het verlies van Tricipitinus, voor wie de oorzaak van de dood van zijn dochter
smadelijker en beklagenswaardiger was dan [die] dood [zelf]. Hij voegde eraan toe (er is aan toegevoegd) de arrogantie van de koning zelf en
de ellende en het geploeter van het volk dat onder de grond gestuurd was voor het uitgraven van grachten en riolen; dat Romeinse
mannen, overwinnaars van alle volkeren rondom [hen], tot bouwvakkers en steenhouwers gemaakt waren in plaats van
strijders. Hij bracht de schandelijke moord op koning Servius Tullius in herinnering (is in herinnering gebracht)
1100 en het feit dat zijn dochter met haar goddeloze wagen over het lichaam van haar vader was gereden, en hij riep de wrekende goden van ouders aan (zijn aangeroepen).