Studiemateriaal


×
410 Tijdens de regering van Ancus verhuisde Lucumo, een energiek man en machtig door zijn rijkdom, naar Rome
voornamelijk uit het verlangen naar en de hoop op grote eer, voor het verwerven waarvan in Tarquinii geen gelegenheid was geweest – want
ook daar was hij afstammend van een buitenlands geslacht.
Hij was de zoon van de Corinthiër Demaratus, die, toen hij, van huis verbannen vanwege opstanden, zich toevallig in Tarquinii
had gevestigd, twee zonen heeft verwekt nadat hij daar was getrouwd. Hun namen waren Lucumo en
415 Arruns. Lucumo overleefde zijn vader als erfgenaam van al het bezit:
Arruns stierf eerder dan zijn vader met achterlating van zijn zwangere vrouw. Maar de vader overleefde zijn zoon niet lang (bleef niet overlevend);
omdat hij niet wetend dat zijn schoondochter zwanger was, was gestorven zonder rekening te houden
met een kleinzoon bij het maken van zijn testament, is aan de jongen die was geboren na de dood van zijn grootvader zonder enig aandeel in het bezit,
de naam Misdeelde gegeven ten gevolge van zijn armoede.