Studiemateriaal


×
420 Voor Lucumo daarentegen, de erfgenaam van het hele bezit, heeft, hoewel zijn rijkdom hem al zelfvertrouwen
gaf, zijn huwelijk met Tanaquil dit (zelfvertrouwen) vergroot, (Tanaquil) geboren in de hoogste stand en (iemand) die
niet makkelijk toeliet dat die positie waarin zij was ingetrouwd lager was dan die waarin zij was geboren.
Omdat de Etrusken op Lucumo neerkeken omdat hij afstamde van een verbannen vreemdeling,
kon zij de vernedering niet verdragen en terwijl ze haar aangeboren liefde jegens haar vaderland vergat als ze haar man maar geëerd zag,
425 vatte zij het plan op om uit Tarquinii weg te trekken. Rome scheen voor
dat doel het meest geschikt: bij een nieuw volk, waar de hele adel jong en op basis van verdienste
was, zou plaats zijn voor een dapper en energiek man; de Sabijn Tatius had [daar] geheerst,
Numa was naar het koningschap ontboden vanuit de stad Cures, en Ancus was geboren uit een Sabijnse moeder
en stond in aanzien door uitsluitend een portret van Numa. Zij overreedde hem gemakkelijk begerig als hij was naar aanzien
430 en omdat voor hem Tarquinii slechts van moederskant zijn vaderland was. Dus nadat ze hun spullen hadden opgepakt trokken ze weg naar Rome.