Studiemateriaal


×
Ancus heeft vierentwintig jaren geregeerd, gelijk aan iedere van de vroegere koningen
450 op het gebied van zijn talenten en roem in oorlog en vrede. Zijn zonen waren al dichtbij de volwassen leeftijd.
Des te meer drong Tarquinius erop aan dat er zo snel mogelijk een volksvergadering werd gehouden voor het kiezen van een koning.
Toen deze was aangekondigd stuurde hij de jongens tegen die tijd (van de volksvergadering) weg om te jagen. En er wordt gezegd dat hij en als eerste
uit eerzucht naar het koningschap heeft gedongen en een redevoering heeft gehouden die geschreven was om
de harten van het volk te winnen: (hij zei) dat hij niet iets nieuws nastreefde, omdat hij niet als
455 eerste vreemdeling in Rome het koningschap probeerde te verkrijgen, waarover iemand verontwaardigd of verwonderd zou kunnen zijn, maar als derde;
en dat Tatius niet alleen van vreemdeling maar zelfs van
vijand tot koning was gemaakt, en dat Numa zonder bekend te zijn met de stad, zonder het [ook maar] te ambiëren notabene ontboden was voor het koningschap:
dat hij sinds hij zijn eigen meester was samen met zijn vrouw en al zijn bezit naar Rome
was verhuisd; dat hij een groter deel van die periode van het leven waarin mensen hun burgerlijke plichten vervullen
460 in Rome had doorgebracht (geleefd) dan in zijn oude vaderland;
dat hij in oorlog en vrede onder leiding van een prijzenswaardig leermeester, koning Ancus zelf, het Romeins recht
en de Romeinse godsdienstige gebruiken had geleerd; dat hij in gehoorzaamheid en eerbied tegenover de koning met allen had gewedijverd,
in goedheid jegens anderen met de koning zelf.