Studiemateriaal


×
Terwijl hij deze niet onjuiste feiten noemde beval het volk hem met geweldige overeenstemming
465 om koning te zijn. Dus de eerzucht die hij had gehad bij het dingen naar [het koningschap], volgde de man, die [ook] in overige opzichten voortreffelijk [was],
zelfs toen hij koning was; en niet minder bedacht op het versterken van zijn koningschap dan
op het uitbreiden van de staat koos hij honderd [vaders] tot senatoren die vervolgens [vaders] van de mindere
families zijn genoemd, een geenszins onzekere aanhang van de koning door wiens weldaad zij in de senaat waren gekomen.