Studiemateriaal


×
470 In die tijd deed zich in het paleis een wonderteken voor verwonderlijk wat betreft aanblik en afloop.
Men zegt dat onder de ogen van velen van (voor) een jongen, die Servius Tullius heette, zijn hoofd in brand stond terwijl hij lag te slapen;
dat toen er dus daardoor een zeer luid geschreeuw was losgebarsten bij zo'n groot wonder
het koninklijk paar was gealarmeerd, en dat, toen iemand van de dienaren water bracht om te blussen,
die/hij tegengehouden is door de koningin, en dat zij nadat het tumult tot bedaren was gebracht had verboden dat de jongen bewogen werd totdat
475 hij uit zichzelf ontwaakt zou zijn; dat weldra met de slaap ook het vuur was verdwenen. Toen
zei Tanaquil nadat zij haar man apart had genomen: 'Zie jij deze jongen die
wij met zo'n nederige levenswijze opvoeden? Je kunt er zeker van zijn dat deze eens de redding (het licht) zal zijn voor onze onzekere situatie
en een bescherming voor het (geteisterde) koninklijk huis in tijd van tegenspoed; laten wij daarom deze (de) bron voor geweldige eer
voor de staat en voor [ons] persoonlijk met zorg van onze kant grootbrengen.'