Studiemateriaal


×
485 Het feit dat deze zo grote eer aan hem om welke reden dan ook werd verleend verhindert te geloven
dat hij geboren is uit een slavin en dat hij als klein jongetje zelf slaaf is geweest. Ik ben meer de mening toegedaan van hen die vertellen
dat na de inname van Corniculum de echtgenote van Servius Tullius, die de leider in die stad was geweest, [dat de echtgenote] hoogzwanger,
nadat haar man gedood was, in Rome gebaard heeft in het huis van Priscus Tarquinius nadat zij vanwege haar buitengewone
adel door de Romeinse koningin tegen slavernij was beschermd, toen zij tussen de overige krijgsgevangen [vrouwen] was herkend;
490 [dat] daardoor door de zo grote weldaad én de vertrouwelijke omgang tussen de vrouwen
is toegenomen én de jongen, aangezien hij van kleins af aan was opgevoed in het huis, geliefd
en geëerd (in liefde en eer) is geweest; dat het lot van zijn moeder, namelijk dat zij na de inname van haar vaderstad in de handen van de vijand
kwam, heeft gemaakt dat men geloofde dat hij (hij geloofd werd) uit een slavin geboren was (geboren te zijn).