Studiemateriaal


×
505 Dus besloten zij deze belediging met het zwaard af te weren; maar én de ergernis over het onrecht hitste hen meer tegen
Tarquinius zelf op dan tegen Servius én het feit dat de koning, als hij in leven zou blijven, een strengere
wreker van de moord zou zijn dan een burger; verder dachten ze dat nadat Servius
vermoord was [de koning] weer (dezelfde) tot erfgenaam van het koningschap zou maken welke ander hij ook maar tot schoonzoon
gekozen zou hebben; om deze (redenen) werd er een aanslag voorbereid op de koning zelf. De twee strijdlustigste [mannen] die uit de herders
510 uitgekozen waren voor deze daad, 510 elk van beide met de ijzeren landbouwwerktuigen waaraan ze gewend waren,
richtten in de voorhof van het paleis door zo rumoerig mogelijk
ruzie voor te wenden (door de schijn van ruzie) [de aandacht van] alle koninklijke dienaren op zich; daaropvolgend, toen beiden
de koning te hulp riepen en hun geschreeuw het paleis diep binnenin had bereikt, gingen zij, toen ze bij de koning werden geroepen,
verder naar hem. Eerst schreeuwden beiden en om het hardst onderbrak de een de ander;
515 bedwongen door de lictor 515 en bevolen beurtelings te spreken hielden ze eindelijk op [elkaar]
te onderbreken; een begon volgens afspraak met zijn zaak. Toen de koning oplettend zich geheel afwendde naar hem,
heeft de ander een opgeheven bijl op zijn hoofd laten vallen, en met achterlating van het wapen in de wond
stormden beiden naar buiten.