Studiemateriaal


×
Nadat de omstanders de stervende Tarquinius hadden opgevangen grepen de lictoren hen toen ze vluchtten.
520 Daarna was er geschreeuw en een oploop van het volk dat zich verwonderd afvroeg
wat er aan de hand was. Te midden van het tumult gaf Tanaquil het bevel het paleis te sluiten, de ooggetuigen verwijderde zij. Tegelijk
bereidde zij druk die dingen voor die noodzakelijk zijn voor het verzorgen van een wond, alsof er nog hoop (onder) was, en beraamde zij andere middelen ter bescherming,
mocht de hoop (haar) in de steek laten. Nadat Servius er haastig bijgeroepen was
smeekte zij (hem), toen zij haar bijna dode man had laten zien, terwijl zij zijn rechterhand vasthield, dat hij niet toeliet dat de
525 dood van zijn schoonvader ongewroken zou zijn, 525 dat hij niet toeliet dat zijn schoonmoeder tot mikpunt van spot zou dienen voor haar vijanden. 'Van jou Servius', zei ze,
'is het koninkrijk, als je een man bent, niet van hen die met de handen van anderen een zeer slechte daad hebben
begaan. Richt je op en volg de goden als leiders (de goden) die voorspeld hebben dat dit hoofd beroemd zou zijn
nadat ze er ooit een goddelijk vuur omheen gegoten hadden. Laat nu die hemelse vlam jou aanvuren;
nu moet je werkelijk ontwaken. Ook wij hebben als vreemdelingen geregeerd; bedenk wie je bent, niet waarvandaan
530 je geboren bent. 530 Als jouw plannen door de plotselinge situatie verlamd zijn, volg dan tenminste mijn plannen.'