Studiemateriaal


×
540 Servius kwam gehuld in een statiekleed en met lictoren te voorschijn en zittend in de koninklijke zetel besloot hij sommige zaken, over
andere zaken deed hij alsof hij de koning zou raadplegen. En zo heeft hij gedurende enige dagen nadat
Tarquinius al gestorven was, omdat zijn dood verborgen was gehouden, zijn eigen macht versterkt onder het mom (door de schijn) van
het vervullen van andermans taak; toen pas is het bekend geworden omdat er in het paleis een weeklacht was opgeklonken.
Servius beschermd door een sterke gewapende escorte regeerde als eerste zonder bevel van het volk,
545 [maar] met de wil van de senatoren. De kinderen van Ancus waren op dat moment al, nadat hun helpers bij de misdaad gegrepen waren,
zodra bericht werd dat de koning leefde en dat de macht van Servius zo groot was, naar Suessa
Pometia gegaan om in ballingschap te leven.