Studiemateriaal


×
Hoewel Servius door gewoonte het koningschap al zonder twijfel bezat heeft hij toch, omdat
550 hij hoorde dat er soms door de jonge Tarquinius praatjes werden rondgestrooid dat hij zonder bevel van het volk
regeerde, 550 eerst de gunstige gezindheid van het volk voor zich gewonnen door het land dat was buitgemaakt op de vijanden per persoon te verdelen
en het [vervolgens] aangedurfd om aan het volk voor te leggen of zij overeenkomstig hun wil bevalen dat hij regeerde; en hij is met zo’n grote eenstemmigheid als waarmee geen enkel ander tevoren tot koning uitgeroepen. Maar niet heeft deze zaak
voor Tarquinius de hoop [op succes] bij het streven naar het koningschap verminderd; nee integendeel, omdat hij had gemerkt dat er over het land
voor (van) het volk werd onderhandeld tegen de wil van de senatoren, meende hij dat hem de gelegenheid was gegeven om Servius des te heftiger te belasteren 555 bij
555 de senatoren en [zelf] meer macht te krijgen in de senaat, [omdat hij] en zelf
een heetgebakerde jongeman [was] en omdat thuis zijn echtgenote Tullia zijn rusteloze geest ophitste.