Studiemateriaal


×
Door deze waanzin van de vrouw aangevuurd ging Tarquinius van de een naar de ander en maakte vooral zijn opwachting
bij de hoofden (vaders) van de minder aanzienlijke families; hij herinnerde (hen) aan de weldaad van zijn vader en vroeg in ruil daarvoor een gunst
terug; de jongeren verlokte hij met geschenken; niet alleen door geweldige dingen over zichzelf te beloven maar ook door
600 beschuldigingen tegen de koning kreeg hij overal macht. Tenslotte, toen het nu de tijd
scheen voor actie, stormde hij het forum op omringd door een stoet van gewapende mannen. Vervolgens, toen allen
verschrikt waren van angst, beval hij zittend op de koninklijke zetel voor het senaatsgebouw dat de senatoren door een heraut naar
de senaat opgeroepen werden naar hun koning Tarquinius. Zij kwamen onmiddellijk bijeen, sommigen al
tevoren hierop voorbereid, anderen uit angst dat het niet gekomen zijn (hun) tot schade zou zijn, geschokt door het ongekende van deze wonderbaarlijke vertoning
605 en in de mening dat het al gedaan was met Servius. Toen sprak hij laster(lijke taal) om te beginnen (beginnend bij)
over zijn verste familie: als slaaf en geboren uit een slavin had hij na de onwaardige dood van zijn vader
zonder dat (niet nadat) er, zoals vroeger, een tussenregering was aanvaard, zonder dat (niet nadat) er een volksvergadering was gehouden, niet door toestemming
van het volk, niet op gezag van de senatoren, maar door het geschenk van een vrouw zich meester gemaakt van de koninklijke macht.
Zo geboren, zo tot koning gemaakt, weldoener van de laagste soort van de mensen waaruit
610 hij zelf voortkwam, 610 had hij uit haat tegen de aanzienlijkheid van anderen land dat hij had ontroofd aan de voornaamste burgers verdeeld
onder de allerlaagsten; alle lasten, die ooit gemeenschappelijk waren, had hij
afgeschoven op de voornaamsten van de staat; hij had de census ingesteld opdat het vermogen van de rijkeren op zou vallen voor afgunst
en klaar lag voor hem opdat hij daarvan, zodra hij wilde, rijkelijk
uitdeelde aan de zeer armen.