Studiemateriaal


×
De vaderen keurden dit goed; nadat hij een wapen onder zijn kleding verborgen had, vertrok hij. Toen hij daar gekomen was,
ging hij staan in de zeer dicht opeen-gedrongen menigte dichtbij de zetel van de koning. Toen daar toevallig soldij
aan de soldaten werd gegeven en de secretaris, bij de koning zittend in ongeveer dezelfde outfit, vele dingen
310 aan het doen was (druk bezig was) en de soldaten met z'n allen naar hem toegingen, vermoordde hij, vrezend te informeren wie van beiden Porsenna was,
om niet door de koning niet te kennen zichzelf te verraden wie hij was, de secretaris – daarheen trok
bij toeval het lot de daad – in plaats van de koning. Toen lijfwachten van de koning hem,
terwijl hij daarvandaan ging, zoals (waarlangs) hij zelf zich door de geschokte menigte met zijn bebloede dolk een weg gebaand had, toen er een oploop
naar het geschreeuw had plaatsgevonden, nadat ze hem gepakt hadden, hadden teruggesleurd, zei hij, nadat hij voor de zetel
315 van de koning was neergezet, ook toen nog te midden van zulke grote dreigingen van de situatie meer angstwekkend
dan angstig, 'ik ben een Romeins burger; C . Mucius noemen ze mij. Als vijand
wilde ik de vijand doden, en voor de dood heb ik (is er) niet minder moed dan voor
de moord; zowel dappere daden verrichten als ondergaan is (iets) Romeins; en niet ik alleen had
deze moed tegenover u; lang is de rij na mij van degenen die dezelfde eer nastreven. Dus
320 bereid u voor, als u wilt, voor deze beslissende strijd, opdat u van uur tot uur strijdt om uw hoofd (leven)
en een gewapende vijand hebt in de voorhof van uw koninklijke tent. Deze oorlog kondigen wij, de Romeinse jeugd, u
aan. Geen slaglinie, geen gevecht hoeft u te vrezen (moet u vrezen); voor u alleen en met
afzonderlijke individuen zal de strijd zijn.' Toen de koning, tegelijk in toorn ontstoken en door het gevaar bang gemaakt, dreigend
beval dat er vuren om [hem] heen werden geplaatst, als hij niet snel zou vertellen welke
325 dreigementen van een hinderlaag hij hem in raadselachtige bewoordingen (raadseltaal) toewierp, zei hij, 'Let op, opdat u ziet (waarneemt) hoe onbelangrijk
het lichaam is voor hen die grote roem zien'; en hij stak zijn rechterhand in de kleine haard die voor
het offer was aangestoken.