Studiemateriaal


×
350 Nadat de moed dus op die manier geëerd was, werden ook vrouwen opgewekt om roemrijke daden voor het vaderland te verrichten, en
het meisje Cloelia, een van de gijzelaars, zwom, daar het kamp van de Etrusken toevallig zeker niet ver van de oever
van de Tiber geplaatst was, nadat ze de bewakers had misleid, als leidster van een (de) groep meisjes te midden van de projectielen
van de vijanden de Tiber over, en ze bracht ze allemaal ongedeerd naar Rome naar hun familie terug.
Toen dat aan de koning bericht was, stuurde hij eerst, in toorn ontstoken, afgezanten naar Rome
355 om Cloelia als gijzelaar op te eisen: dat hij de anderen niet van groot belang achtte. Vervolgens,
omgeslagen naar bewondering, zei hij dat deze daad boven Coclessen en Muciussen (mensen als Cocles en Mucius) stond (was)
en hij verkondigde dat hij haar, hoewel hij, als de gijzelaar niet werd uitgeleverd, het verdrag als verbroken
zou beschouwen, toch, als ze uitgeleverd was, ongedeerd en ongeschonden naar haar familie zou terugsturen.
Aan beide zijden werd woord gehouden; én de Romeinen stuurden het onderpand voor de vrede conform het verdrag terug,
360 én bij de Etruskische koning was zij niet alleen veilig, maar werd haar moed zelfs geëerd,
en hij zei dat hij het geprezen meisje een deel van de gijzelaars gaf; ze mocht zelf kiezen wie ze wilde.
Men zegt dat zij, nadat allen naar voren waren geleid, de kinderen heeft gekozen; dat was én passend bij haar maagdelijkheid
en volgens de algemene instemming van de gijzelaars zelf was het prijzenswaardig dat juist [kinderen van] die leeftijd
van de vijand werd(en) bevrijd die het meest blootgesteld was (waren) aan onrecht. Nadat de vrede
365 was hernieuwd, hebben de Romeinen de nieuwe moed bij een vrouw beloond met een nieuw soort eer,
een ruiterstandbeeld; op het hoogste punt van de Via Sacra werd een meisje zittend op een paard geplaatst.