×
Maar je bent terechtgekomen in een of andere moeilijke levensomstandigheid en heeft jou, zonder dat je het wist, of
een lotsgebeurtenis van de staat of een prive een strop om (je nek) gedaan, zodanig dat je die noch kunt losmaken noch
verbreken. Overweeg dat mensen die in voetboeien zijn aanvankelijk met moeite de lasten en belemmeringen van de benen
50 verdragen; vervolgens, wanneer zij niet (meer) boos zijn op die dingen, maar besluiten ze te verdragen,
leert de noodzaak hen die dapper te dragen, de gewenning (die) makkelijk (te dragen). Je zult in iedere
levensomstandigheid genoegens en ontspanniingen en genietingen vinde, als je gewild hebt (zult hebben)
eerder de rampen als licht te beschouwen dan ze gehaat te maken.
In geen enkel opzicht heeft de natuur zich meer/beter verdienstelijk gemaakt voor ons, (de natuur) die, omdat die wist
55 met welke moeites/moeilijkheden wij geboren werden,de gewenning heeft (uit)gevonden als verzachting
voor de rampen, (de gewenning) die snel de zwaarste dingen maakt tot vertrouwdheid (ermee).
Niemand zou het uithouden, als het voortduren van tegenslagen dezelfde kracht zou hebben
als de eerste slag (had).
60 Wij zijn allemaal verbonden aan het lot: van sommigen is de ketting van goud en
en slap, van anderen is die nauw en smerig, maar wat voor belang heeft dat? Dezelfde bewaking
heeft allen gezamenlijk ingesloten en zelfs diegenen die gebonden hebben zijn gebonden, tenzij misschien
jij meent dat de ketting aan de linkerhand lichter is. De een houden de ambten, de ander de rijkdom
geboeid; op sommigen drukt de adel op anderen de lage afkomst; bij sommigen
65 hangen de bevelen van anderen boven het hoofd, bij anderen hun eigen; sommigen houden ballingschappen
op één plaats, anderen priesterschappen.
Elk leven is slavernij.(of: het gehele leven is slavernij)
Dus moet iedereen zich gewennen aan zijn toestand en zo min mogelijk daarover
klagen en (moet iedereen) elk voordeel dat hij rond zich heeft vastgrijpen:
70 niets is zo bitter, dat een evenwichtige geest daarin geen troost vindt.
Door de vaardigheid van de indeler staan kleine terreinen vaak open voor vele soorten van gebruik,en
de indeling maakt de voet (oppervlak) hoe klein ook bewoonbaar. Gebruik
de rede bij moeilijkheden: en harde dingen kunnen zacht worden en nauwe dingen ruimer worden en
zware dingen minder drukken door ze kundig/ervaren te dragen.