×
Alle zintuigen moeten geheel gebracht worden tot standvastigheid/ van nature zijn zij (al) veel verdragend,
160 als de geest (maar) zou ophouden hen te bederven, die (geest) moet dagelijks tot rekenschap
afleggen geroepen worden. Sextius deed steeds dit (het volgende) dat hij, wanneer de dag afgelopen was,
wanneer hij zich (dan) teruggetrokken had voor de nachtelijke rust, zijn eigen geest ondervroeg:
"welk kwaad heb jij vandaag genezen? Aan welkefout heb je weerstand geboden? In welk opzicht
ben je beter?
165 Die woede zal ophouden en gematigder zijn, die weet/zal weten dat hij dagelijks voor de de rechter
moet komen. Is er dus iets mooiers dan deze gewoonte
van het onderzoeken van de hele dag? Hoedanig volgt die slaap na het onderzoek van zichzelf,
hoe rustig, hoe diep en vrij, wanneer de geest ofwel geprezen is
ofwel gewaarschuwd en als onderzoeker van zichzelf en zedenrechter in afzondering heeft kennis genomen van
170 van zijn eigen zeden.
Ik gebruik deze mogelijkheid (ook) en bepleit dagelijks mijn zaak bij mezelf. Wanneer het licht
uit het zicht weggenomen is en mijn vrouw, die al op de hoogte is van mijn gewoonte, tot rust gekomen is,
onderoek ik nauwkeurig mijn hee dag en overdenk ik weer mijn daden en woorden, niets verberg ik zelf
voor mij, niets sla ik over. Waarom immers zou/moet ik iets van mijn vergissingen
175 vrezen, omdat ik kan zeggen: "zie dat je dat niet meer doet, nu
vergeef ik jou.
In die discussie heb je te strijdlustig gesproken:twist later niet
met onervarenen, zij willen niet leren die nooit hebben geleerd. Die heb jij vrijmoediger
gewaarschuwd dan je moest, en zo heb jij (hem) niet verbeterd maar beledigd: voor de rest
180 let erop dat/of niet alleen waar is wat je zegt maar ook of degene tegen wie
het gezegd wordt de waarheid kan verdragen: de goede verheugt zich gewaarschuwd te worden, juist de slechtsten
verdragen de verbetraar op zeer ruwe wijze.