×
120 Maar aan Nero, die (gespannen) wachtte op berichten van het uitvoeren van de misdaad werd bericht dat zij ontsnapt was, gewond
met een lichte verwonding, terwijl het gevaar zover genaderd was dat niet getwijfeld aan de aanstichter. Toen buiten zinnen
van angst en bezwerend dat zij elk moment er zou zijn belust op wraak, hetzij zij de slaven
zou bewapenen of de soldaten ophitsen, hetzij zij zou doordringen tot de senaat en het volk,
om (hen) de schipbreuk en de wond en de gedode vrienden voor de voeten te werpen: wat voor hulp (was er) daartegenover
125 voor hemzelf, tenzij Burrus en Seneca iets ..? Hen liet hij wekken en had hen direct laten komen.
het is onzeker of ook zij van te voren op hoogte waren. Dus was er van elk van beide een lange stilte, opdat zij niet vergeefs
het zouden afraden, of zij geloofden dat het al zover gekomen was dat, tenzij men Agrippina vóór zou zijn,
Nero zou moeten sterven. daarna was Seneca in zoverre sneller dat hij omkeek naar
Burrus en informeerde of de moord aan de soldaten opgedragen kon worden. Deze antwoordde dat de pretorianen
130 verknocht waren aan het hele huis van de keizers en dat zij met Germanicus nog in gedachten niets gruwelijks
tegen zijn nageslacht zouden durven (ondernemen): Anicetus moest zijn beloften maar waarmaken.
Hij eist zonder aarzelen de leiding van de misdaad op. op het horen van die woorden verzekert Nero dat hem die dag
de macht gegeven wordt en dat de bewerkstelliger van een zo groot geschenk een vrijgelatene is: hij moest maar gauw gaan
en diegenen die het snelst bevelen gehoorzamen meenemen. zelf nadat hij gehoord had dat gezonden door Agrippina
135 de bode Agermus gekomen was, bereidt spontaan een toneeltje van een misdaad voor, en terwijl hij (Agermus) zijn berichten overbrengt,
gooit hij (Nero) een zwaard weg tussen diens voeten. Dan beveelt hij hem, alsof hij op heterdaad betrapt was, in de boeien te slaan,
opdat hij de schijn zou wekken dat de moeder de moord op de keizer op touw gezet had en uit schaamte voor het ontdekken van de
misdaad uit eigen beweging zelfmoord gepleegd had.