×
Intussen nadat het nieuws van het gevaar van Agrippina bekend was geworden, alsof het door toeval gebeurd zou zijn, rent
140 iedereen zodra hij het gehoord had (naar beneden) naar de kust. Sommigen beklimmen de pieren, anderen de dichtstbijzijnde
bootjes; weer anderen gaan in zee zover het lichaam toestond; sommigen ook strekken hun handen uit.
met weeklachten gebeden geschreeuw van mensen die verschillende dingen vragen of onzekere/onduidelijke dingen
antwoorden wordt de hele kust gevuld; een geweldige menigte stroomt toe met
met fakkels, en zodra bekend werd dat ze ongedeerd was maakt die (menigte) aanstalten om haar te gaan gelukwensen,
145 totdat zij door de aanblik van het gewapende en dreigende leger uiteengedreven zijn.
Anicetus omsingelt het landgoed met een wachtpost en nadat de deur opengebroken is laat hij de tegemoetkomenden van de slaven
wegsleuren, totdat hij bij de deur van de slaapkamer kwam; daar stonden maar een paar (slaven) bij, omdat de overigen door de schrik
voor de binnendringers angstig gevlucht waren. in de slaapkamer was een bescheiden verlichting en één van de slavinnen.
terwijl Agrippina steeds angstiger werd, omdat er niemand van de kant van haar zoon (kwam) zelfs Agermus niet:
150 (ze dacht) dat het uiterlijk van een blijde gebeurtenis een andere zou zijn; dat er nu de eenzaamheid en het plotselinge lawaai
en voortekens van het uiterste kwaad waren. toen zij, terwijl de slavin vandaar wegging "verlaat jij mij ook"
uitgesproken had draait zij zich om en ziet Anicetus, vergezeld van trierarch Herculeius en vlootcenturio Obaritus
en (ze zei dat) als hij gekomen was om te zien (hoe het ging), moest berichten dat zij hersteld was, maar als hij
van plan was een misdaad te begaan (dat) zij niets (wat gezegd werd) over haar zoon geloofde, dat de moord niet (door hem) bevolen was.
155 de moordenaars gingen rondom het rustbed staan en eerst heeft de trierarch met zijn knuppel op haar hoofd
geslagen. haar baarmoeder/onderbuik voorhoudend aan de centurio die zijn zwaard al trok voor de doodsteek
riep zij uit "stoot/steek in mijn buik" en met vele wonden is zij afgemaakt.