×
195 Hij voegde er uit een verder verleden opgehaalde beschuldigingen eraan toe, dat zij op deelgenooschap in de macht, en dat
de pretoriaanse garde trouw zou zweren aan een vrouw en dezelfde schande voor de senaat en het volk
gehoopt had, en dat zij, nadat zij teleurgesteld was daarin, uit vijandschap jegens de soldaten en senatoren en
het volk, een geldschenking en (koren)uitdeling afgeraden had en intriges tegen aanzienlijke mannen
op touw had gezet. met hoeveel inspanning van zichzelf had hij gedaan gekregen dat zij niet de curia binnengebroken, dat zij niet
200 buitenlanmdse volken antwoorden gegeven had. ook met een zijdelings verwijt tegen de tijden van Claudius
bracht hij alle schanddaden van diens heerschappij over op zijn moeder, vermeldend
dat zij tot heil van de gemeenschap gestorven was. Want ook vertelde hij van de schipbreuk: welke zo grote
stommeling zou gevonden kunnen worden dat hij geloofde dat dat toevallig gebeurd was? of dat er door een vrouw
die schipbreuk geleden had maar één man met een wapen gestuurd was om door de cohorten en de vloot/vloten van de keizer
205 heen te breken? dus was het niet meer Nero, wiens onmenselijkheid de klachten van allen te boven ging,
maar Seneca kreeg een slechte naam, omdat hij in zo'n rede/zulke woorden de bekentenis
geschreven had.