×
Derhalve vermeed Nero samenkomsten onder vier ogen met haar, (en) wanneer zij wegging naar de tuinen of
45 naar het landgoed in Tusculum of Antium prees hij haar, (zogenaamd) omdat ze rust nam.
tenslotte, omdat hij meende dat zij zeer lastig was, waar zij zich ook maar bevond/ophield, belsoot hij haar te doden.
Alleen dit nog maar overdenkend, of met gif of met het zwaard of met een andere vorm van geweld. eerst beviel hem
vergif. maar als dat tijdens de maaltijd van de keizer toegediend zou worden, kon dat niet aan het toeval toegeschreven worden
door al een soortgelijke dood van Britannicus; en het scheen hem moeilijk toe de dienaren om te kopen van de vrouw
50 die door haar ervaring met misdaden op haar hoede was voor een hinderlaag; bovendien had zij zelf door het van te voren innemem van
tegengif haar lichaam versterkt. op welke manier een moord met het zwaard verborgen (kon) worden, (kon) niemand
bedenken; en hij was bang dat iemand, voor die zo grote misdaad uitgekozen, zijn bevelen zou saboteren.
(toen) toen bood zijn vindingrijkheid aan: de vrijgelatene Anicetus, commandant van de vloot bij Misenum en
opvoeder van Nero in zijn jeugd en met wederzijdse haatgevoelens gehaat bij Agrippina. Dus legde hij uit dat
55 een schip in elkaar gezet kon worden zodat een deel ervan, losgemaakt door een technische truc, in volle zee zou storten
zonder dat zij argwaan had: niets was zo gevoelig voor toevalligheden als de zee; en als ze dan door zo'n schipbreuk omgekomen was,
wie zou er dan zo onbillijk zijn dat hij aan een misdaad zou toeschrijven wat winden en stromen misdaan hadden?
De vorst zou nog een tempel aan haar kunnen toewijden als ze overleden was en altaren en andere blijken van
kinderliefde.