×
De goden zorgden voor een schitterende sterrennacht die, doordat de zee kalm was,
als het ware het overtuigend bewijs leverde dat er misdaad in het spel was. En het schip,
waarop twee getrouwen Agrippina vergezelden, was nog niet ver gevorderd: Crepereius
90 Gallus stond vlak bij het roer en Acerronia leunde achterover boven haar benen terwijl ze op
haar rug lag en praatte vol vreugde over de spijtbetuiging van haar zoon en de teruggewonnen
gunst van de moeder. Plotseling is toen, op een gegeven teken, het dak, dat met lood
verzwaard was, ingestort en Crepereius is bedolven en op slag gedood: Agrippina en
Acerronia zijn beschermd door de opstaande leuningen van het bed die stevig genoeg bleken
95 om de last het hoofd te bieden.
En er volgde geen schipbreuk omdat alle opvarenden in
verwarring raakten en de meesten, zonder ergens van af te weten, ook
degenen die wel in het complot zaten voor de voeten liepen. Hierop
besloten de roeiers naar één kant te gaan hangen en zo het schip tot
100 zinken te brengen; maar enerzijds was hun eigen daadkracht onvoldoende
voor een dergelijke plotselinge manoevre, anderzijds boden de anderen
door naar de andere kant te gaan hangen de mogelijkheid om rustiger
in zee te glijden.
Maar Acerronia werd, toen zij in haar onwetendheid begon te
105 roepen dat zij Agrippina was en dat men de moeder van de vorst te hulp
moest komen, met scheepsbomen, roeiriemen en scheepstuig zoals dat
maar voor het grijpen lag, doodgeslagen. Agrippina wist, stilletjes en zo
des te minder opvallend (toch liep ze nog een schouderwond op),
zwemmend en daarna, na het ontmoeten van vissersbootjes, varend het
110 Lucrinusmeer en haar landgoed te bereiken.