×
(Nu) volgt de gewelddadige dood van Annaeus Seneca, zeer vreugdevol voor de keizer, niet omdat hij (Nero) ontdekt had dat
hij (Seneca) duidelijk betrokken was bij de samenzwering, maar om met het zwaard te werk te (kunnen) gaan, omdat het gif geen
succes had gehad. Immers alleen Natalis heeft het geopenbaard en dan nog slechts dit, (zeggende) dat hij gezonden was naar
de zieke Seneca, om hem te bezoeken en (klagend) te vragen, waarom hij Piso de toegang (tot zijn huis) had geweigerd:
5 (zeggende) dat het beter zou zijn, als zij hun vriendschap met vertrouwelijke samerkomst(en) zouden uitoefenen. En dat Seneca
geantwoord heeft dat onderlinge (en) talrijke gesprekken voor geen van beide van voordeel waren; maar dat
zijn gezondheid afhing van de ongedeerdheid van Piso. Gavius Slivanus, tribuun van de Pretoriaanse Garde
wordt bevolen dit over te brengen (aan Seneca) en Seneca te vragen of hij de woorden van Natalis
en zijn eigen antwoorden erkende. Hij (Seneca) was door toeval of met opzet op die dag uit Campanië
10 teruggekeerd en had bij de 4e mijlpaal zijn intrek genomen in het landgoed vlakbij de stad. Daarheen
kwam tegen het vallen van de avond de tribuun en omsingelde het landgoed met een corden van soldaten; toen
overhandigde hij de opdrachten van de keizer aan (Seneca) hemzelf, die met zijn echtgenote Pompeia Paulina
en twee vrienden lag te dineren.