×
40 Wanneer hij deze en dergelijke dingen als het ware tegen iedereen gezegd heeft, omarmt hij zijn vrouw,
en een beetje week geworden in tegenstelling tot de onverschrokkenheid van dat moment vraagt en smeekt hij (haar)
om het verdriet te beheersen en dat niet eeuwig op zich te nemen, maar bij het beschouwen van zijn leven,
doorgebracht in deugd/dapperheid het gemis van haar man met eerzame vertroostingen te verdragen. Zij daarentegen
verzekert dat ook voor haar de dood vaststaat en zij vraagt een hand van een helper bij het doden.
45 Dan zegt Seneca zich niet verzettend tegen de roem voor haar, tegelijk uit liefde opdat hij niet de door hem het meest beminde (vrouw)
zou achterlaten voor onrechtmatige daden: "ik had/heb de middelen om het leven draaglijk te maken getoond aan jou, jij
wilt liever de sier/eer van de dood: ik zal je het stellen van een voorbeeld niet misgunnen. Moge de standvastigheid van/in deze zo
dappere dood bij beide gelijk zijn, (moge er) meer beroemdheid in jouw einde (zijn)." Hierna
doorsnijden zij de polsen met een mes, met dezelfde haal. Seneca, omdat zijn oude lichaam en
50 verzwakt door de karige levenswijze trage uitwegen verschafte aan het bloed, snijdt ook de aderen van
van zijn enkels en knieholtes door; door de heftige folteringen uitgeput, omdat hij niet door zijn pijn
de geestkracht van zijn vrouw verzwakte en hijzelf (niet) door het zien van haar kwellingen tot
het niet kunnen verdragen afgleed, overreedt hij haar naar een andere slaapkamer weg te gaan. En omdat op het
allerlaatste moment zijn welsprekendheid nog aanwezig is dicteert hij heel veel dingen aan de erbijgeroepen
55 secretarissen, waaraan ik voorbijga om die met mijn woorden weer te geven, omdat die al in zijn eigen woorden gepubliceerd zijn.