Studiemateriaal


×
Met zulke woorden bad hij en hij hield het altaar vast,
125 toen de zieneres als volgt begon te spreken: u, die afstamt van het bloed van goden (zoon van goden),
Trojaan, zoon van Anchises, gemakkelijk is de afdaling in de Avernus:
dag en nacht (nachten en dagen) staat de deur van de Zwarte Dis open;
maar op uw schreden terugkeren en weer buiten te komen naar de lucht van de bovenwereld,
dat is het werk, dat is de inspanning, [Slechts] weinigen, die de onpartijdige
130 Jupiter beminde of die hun blakende deugd tot de hemel verhief,
zonen van goden, hebben dit gekund. Bossen bedekken alles in het midden,
en de Cocytus omsingelt het, voortglijdend met zwarte kronkeling.
Maar als er zo'n groot verlangen is aan uw geest, als de begeerte zo groot is
om tweemaal de Stygische wateren te bevaren, tweemaal de zwarte
135 Tartarus te zien, en als het u behaagt toe te geven aan de waanzinnige inspanning,
verneem dan wat er eerst moet worden gedaan. In een schaduwrijke boom is verscholen
een tak van goud wat betreft zijn bladeren en zijn buigzame twijg,
gewijd aan Juno van de onderwereld; het gehele woud bedekt deze
en schaduwen omsluiten hem in donkere valleien.
140 Maar niet eerder wordt toestemming gegeven af te dalen in de onderaardse gebieden
dan dat iemand de tak met het gouden loof van de boom heeft geplukt.
De schone Proserpina heeft ingesteld dat deze als haar geschenk aan haar wordt gebracht.
Als de eerste is losgerukt, blijft een tweede gouden tak niet weg,
en loopt een tak uit met hetzelfde metaal.
145 Dus speur hoog met uw ogen en als u hem heeft gevonden, pluk hem dan
op de juiste wijze met uw hand. Want zelf zal hij gewillig en gemakkelijk meegeven (volgen),
als het lot u roept; anders zult u hem met geen enkele kracht
kunnen overwinnen noch afhakken met hard ijzer.
Bovendien ligt voor u het lichaam van een vriend ontzield
150 (ach, u weet het niet) en bezoedelt met zijn lijk de hele vloot,
terwijl u adviezen vraagt en op onze drempel verblijft.
Breng hem eerst in de hem toekomende rustplaats en berg hem in een graf.
Breng zwarte schapen; dat moet het eerste zoenoffer zijn.
Zo tenslotte zult u de wouden van de Styx en het rijk dat ontoegankelijk is voor stervelingen
155 aanschouwen.' Zo sprak zij en zweeg nadat ze haar mond had gesloten.