Studiemateriaal


×
Maar wie is hij daar verderop, opvallend door de takken van een olijf,
die de heilige [voorwerpen] draagt? Ik herken het haar en de grijze baard
810 van de Romeinse koning die de stad in haar prille begin
zal grondvesten op/met wetten, uit het kleine Cures en een arme landstreek
gezonden naar een grote heerschappij. Onmiddellijk na hem zal vervolgens
Tullus komen die de rust van zijn vaderland zal verbreken en
de mannen, die zonder bezigheid waren, en de colonnes die de triomfen al ontwend waren, zal aanzetten tot de strijd (in beweging zal zetten tot de wapens).
815 Onmiddellijk na hem volgt de te verwaande Ancus
die zich ook nu al te zeer verheugt in de volksgunst.
Wil je ook de Tarquinische koningen zien en de trotse geest van
de wreker Brutus, en de herwonnen roedenbundels?
Hij/Deze zal als eerste het gezag van de consul en de grimmige bijlen ontvangen
820 en hij zal als vader zijn zonen die nieuwe oorlogen in beweging zetten
tot een straf dagen (roepen) ter wille van de prachtige vrijheid,
de ongelukkige, hoe gunstig ook maar het nageslacht deze daad zal beoordelen:
liefde voor het vaderland zal overwinnen en oneindig verlangen naar roem.